Realitní kancelář, MaternaLogo - Realitní kancelář - Materna

Facebook Asociace realitních kanceláří ČR
"Služby, jaké si přejete."
Zprostředkuji stabilní dlouhodobý i krátkodobý pronájem bytů, rodinných domů, obchodních jednotek, kanceláří nebo skladů. Rychle, výhodně a s patřičnou zárukou.

ZÁRUKA SPOKOJENOSTI

Pronájem, na rozdíl od prodeje, je dlouhodobý vztah.
Proto při jeho zprostředkování dbám nejen na rychlost realizace a dosažení co nejvýhodnějších podmínek, ale také na prověření zájemce o nájem tak, abych svému klientovi vytvořil předpoklady pro dlouhodobý a stabilní kontrakt. Navíc má v mojí praxi vlastník vždy poslední slovo, pokud se jedná o to, komu svojí nemovitost pronajme. Přesněji řečeno má pronajímatel bez dalšího právo zájemce odmítnout, a to i když je ochotný akceptovat podmínky nájmu a složit zálohu.

Záruka spokojenosti spočívá v tom, že pokud ve lhůtě 12 měsíců dojde k ukončení nájmu z důvodů na straně nájemce, pronájem zprostředkuji znovu, ovšem bez nároku na provizi.

PROVIZNÍ PODMÍNKY

Zprostředkovatelskou provizi ve výši jednoho měsíčního nájemného bez poplatků účtuji pronajímateli. To velmi příznivě ovlivňuje atraktivitu nabídky, počet zájemců, a tím rychlost obsazení nemovitosti a výši nájemného, což jsou obvyklé priority většiny pronajímatelů.

NÁJEMNÍ SMLOUVA, PRÁVNÍ SLUŽBY

Pokud pronajímatel používá vlastní nájemní smlouvu, projednám její podmínky. V opačném případě nabízím bezplatně vlastní koncept, který vychází z mnohaleté praxe a vždy odpovídá nejnovější platné legislativě (aktuálně: zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění novely účinné od 01.07.2021).

MARKETING

Nabídku provádím současně cíleným oslovením zájemců z vlastní databáze, případně databází svých kolegů, členů Asociace realitních kanceláří ČR v rámci neveřejného systému spolupráce, a dále veřejnou inzercí na všech relevantních inzertních portálech. Inzerci pravidelně aktualizuji a finančně podporuji pro co nejlepší umístění v pořádí před konkurencí. Podle povahy konkrétní nemovitosti rovněž tipuji a aktivně oslovuji potenciální zájemce mimo vlastní evidenci podle povahy a možností využití konkrétní nemovitostí, a to především při zprostředkování pronájmu nemovitostí komerčního charakteru.

Nabízím kvalitní služby. Ručím za kvalitní služby.
Pro více informací mě kontaktujte telefonicky, emailem nebo prostřednictvím formuláře v sekci kontakty.