Realitní kancelář, MaternaLogo - Realitní kancelář - Materna

Facebook Asociace realitních kanceláří ČR
"Služby, jaké očekáváte."
Zprostředkuji stabilní dlouhodobý i krátkodobý pronájem bytů, rodinných domů, obchodních jednotek, kanceláří nebo skladů. Rychle, výhodně a s patřičnou zárukou.

ZÁRUKA SPOKOJENOSTI

Pronájem je na rozdíl od prodeje dlouhodobý vztah. Proto při jeho zprostředkování dbám nejen na rychlost realizace a dosažení co nejvýhodnějších podmínek, ale také na prověření zájemce o nájem tak, abych svému klientovi vytvořil předpoklady pro dlouhodobý a stabilní kontrakt. Navíc má v mojí praxi vlastník vždy poslední slovo, pokud se jedná o to, komu svojí nemovitost pronajme. Přesněji řečeno má pronajímatel právo zájemce bez dalšího odmítnout, a to i když je ochotný akceptovat podmínky nájmu a složit zálohu.

Záruka spokojenosti spočívá v tom, že pokud ve lhůtě 12 měsíců dojde k ukončení nájmu z důvodů na straně nájemce, pronájem zprostředkuji znovu, ovšem bez nároku na provizi.

PROVIZNÍ PODMÍNKY

Zprostředkovatelskou provizi ve výši jednoho měsíčního nájemného bez poplatků (+ DPH) účtuji pouze pronajímateli, nikdy nájemci. To velmi příznivě ovlivňuje atraktivitu nabídky, počet zájemců, a tím rychlost obsazení nemovitosti a výši nájemného, což jsou obvyklé priority většiny pronajímatelů.

NÁJEMNÍ SMLOUVA, PRÁVNÍ SLUŽBY

Pokud pronajímatel používá vlastní nájemní smlouvu, projednám její podmínky. V opačném případě nabízím bezplatně vlastní koncept, který vychází z mnohaleté praxe a vždy odpovídá nejnovější platné legislativě (aktuálně: zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění novely účinné od 01.07.2021).

MARKETING

Nabídku provádím současně cíleným oslovením zájemců z vlastní databáze, případně databází svých kolegů, členů Asociace realitních kanceláří ČR v rámci neveřejného systému spolupráce, a dále veřejnou inzercí na všech relevantních inzertních portálech. Inzerci pravidelně aktualizuji a finančně podporuji pro co nejlepší umístění v pořádí před konkurencí. Podle povahy konkrétní nemovitosti rovněž tipuji a aktivně oslovuji potenciální zájemce mimo vlastní evidenci podle povahy a možností využití konkrétní nemovitostí, a to především při zprostředkování pronájmu nemovitostí komerčního charakteru.

Nabízím kvalitní služby. Ručím za kvalitní služby.
Pro více informací mě kontaktujte telefonicky, emailem nebo prostřednictvím formuláře v sekci kontakty.