Realitní kancelář, MaternaLogo - Realitní kancelář - Materna

Facebook Asociace realitních kanceláří ČR
"Služby, jaké si přejete."
Zprostředkuji prodej bytů, rodinných domů či pozemků, stejně jako nemovitostí s komerčním nebo výnosovým potenciálem, a také družstevních, spoluvlastnických nebo obchodních podílů. V zájmu svých klientů naleznu východisko z jakékoliv situace a dosáhnu dohody s každým a za všech okolností.

PORADENSTVÍ & TRŽNÍ ANALÝZA

V rámci představení svých služeb nabízím vypracování písemné tržní analýzy, ve které předmět prodeje posoudím z hlediska právních vztahů, stavebně technických parametrů a možností uplatnění na trhu. Klient tak bezplatně získá ucelený popis svého majetku, včetně obchodně relevantních souvislostí, a zároveň příležitost sám posoudit úroveň kvality mých služeb a způsob komunikace. Tržní analýzu obvykle vyhotovím do dvou pracovních dnů a jejím výstupem je odhad kupní ceny, doporučení nabídkové ceny, a také strategie, jak jí efektivně a v co nejkratší době dosáhnout.

MARKETING & PREZENTACE

Při prezentaci vycházím ze zásady, že jejím smyslem není nahradit prohlídku, ale primárně zaujmout, dále podat zájemci věrný obraz a ochutnávku toho nejlepšího, co nemovitost nabízí, a také vyvolat i některé otázky, a tím zájem o kontakt.

Nikdy nelituji času na prohlídku. Obzvlášť u nemovitostí určených k bydlení je osobní kontakt nenahraditelný. Proto také nepoužívám virtuální prohlídky nebo video prohlídky. Jednak tyto nástroje nejsou vhodné pro každou nemovitost, a jednak ne každému prodávajícímu je tento způsob prezentace příjemný. Ale hlavně není žádoucí, aby si zájemce prošel celou nemovitost sám v okně internetového prohlížeče bez asistence a komentáře makléře.

Nemovitosti standardně prezentuji na všech relevantních inzertních portálech. Nabídku pravidelně aktualizuji a finančně podporuji pro co nejlepší pořadí před konkurencí. Dále provádím cílenou nabídku zájemcům, jejichž poptávku eviduji, anebo kterou evidují moji kolegové, členové a členky Asociace realitních kanceláří ČR v rámci neveřejného systému spolupráce MLS. Současně s tím se snažím poptávku aktivně vyvolat lokálními aktivitami v místě a blízkém okolí, a také tipováním potenciálních zájemců podle charakteru a možných způsobů využití konkrétní nemovitosti. K nabídce přistupuji maximálně zodpovědně a neustále hledám cesty, jak oslovit co nejširší, ale současně perspektivní publikum.

Na přání také umím zajistit tzv. diskrétní prezentaci, která spočívá v minimalizaci rizika, aby kdokoliv nabízenou nemovitost identifikoval bez předchozího kontaktu s realitní kanceláří, resp. aby prodej vzbudil nežádoucí pozornost, například v sousedství.

Prohlídky se zájemci zajišťuji je zcela samostatně, bez nutnosti účasti nebo aktivity prodávajícího, kterou však zároveň velmi vítám.

KOMUNIKACE

Komunikace je základním předpokladem úspěšného obchodu. Proto komunikaci přikládám velkou váhu a spatřuji v ní jeden
z hlavních přínosů spolupráce s realitní kanceláří, ve smyslu úspory času a energie klienta:

  • na emaily reaguji obratem
  • telefonicky jsem k zastižení kdykoliv
  • vždy plním dohodnuté lhůty a termíny
  • v zájmu svých klientů dosáhnu dohody s každým a za všech okolností
  • reprezentuji své klienty přesně tak, jak to povaha nemovitosti nebo cílová skupina zájemců vyžaduje
     

MEDIAČNÍ SLUŽBY

Dosahuji velmi dobrých výsledků při projednání dohody mezi spoluvlastníky nebo manžely, a to i v případě vážných osobních neshod nebo problémů v komunikaci. Součástí mediačních služeb je také koordinace účastníků ve fázi nabídky a při přípravě prodeje, a samozřejmě možnost zajištění oddělených jednání, včetně podpisů listin.

Stejně tak jsem schopný dohodnout se s případnými věřiteli, exekutory a podobně, a tím získat čas na pohodlný prodej za optimálních tržních podmínek, resp. ochránit svého klienta před jakoukoliv formou nevýhodného prodeje, jakými jsou například nedobrovolná dražba nebo výkup nemovitosti.

Výkupu nemovitostí nebo vyplácení záloh se naopak zásadně nevěnuji. Takové "nadstandardní" služby podle mého názoru výrazně oslabují pozici realitní kanceláře, zejména pokud jde o její důvěryhodnost a motivaci dosáhnout v zájmu klienta skutečně nejlepších podmínek prodeje (a tím zasloužené provize), namísto snahy o uspokojení vlastních pohledávek.

PRÁVNÍ SLUŽBY ADVOKÁTA

Realizaci každého obchodu zajišťuji prostřednictvím advokátní kanceláře. Kromě smluvní dokumentace vyhotovuje advokátní kancelář také návrhy na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, a případně poskytne jakékoliv další právní služby. Vždy s patřičnou zárukou.

ÚSCHOVA KUPNÍ CENY

Zásadně na svůj účet nepřijímám kupní cenu ani její část. Naopak pro své klienty standardně zajišťuji úschovu kupní ceny u advokáta nebo notáře. Na přání klienta jsou možné i jiné formy úschovy. 

ADMINISTRATIVNÍ A SPRÁVNÍ POPLATKY

V rámci realizace zakázek hradím veškeré administrativní
a správní poplatky (pořízení opisů 
listin, ověření podpisů, poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, konverze listin do elektronické podoby, výpisy z veřejných seznamů, obchodní korespondence).

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Pokud prodávající nedisponuje průkazem energetické náročnosti budovy, zajišťuji jeho vypracování v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, resp. podle vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov.

PROVIZNÍ PODMÍNKY / ZÁRUKA

Zprostředkovatelská provize činí 3 - 4 % z dosažené kupní ceny, přičemž obsahuje veškeré náklady spojené s přípravou, nabídkou i vlastní realizací prodeje, včetně administrativních a správních poplatků.

Za kvalitu služeb ručím svým klientům smluvní pokutou ve výši 100 % provize.
Od svých klientů naopak závazek k zaplacení smluvní pokuty zásadně nepožaduji.

Nabízím kvalitní služby. Ručím za kvalitní služby.
Pro více informací mě kontaktujte telefonicky, emailem nebo prostřednictvím formuláře v sekci kontakty.