Realitní kancelář, MaternaLogo - Realitní kancelář - Materna

Facebook Asociace realitních kanceláří ČR
"Služby, jaké očekáváte."
Poskytuji kvalifikované poradenství založené na vlastní praxi a zkušenostech. Vypracuji nebo zprostředkuji vypracování všech typů odhadů a znaleckých posudků, geometrických plánů, prohlášení vlastníka, revizí, pasportů a podobně.

ODHAD TRŽNÍ HODNOTY

Odhad tržní hodnoty je písemná zpráva, v rámci které zjistím právní i věcný stav nemovitosti. Posoudím její stavebně technické parametry, atraktivitu a možnosti uplatnění na trhu. V závislosti na povaze předmětu ocenění je výsledná hodnota kombinací metody srovnávací, výnosové a nákladové. Kromě vlastního výstupu v podobě odhadu tržní hodnoty, získá klient i ucelený popis svého majetku, včetně obchodně relevantních souvislostí. Odhad tržní hodnoty zpravidla vypracuji do dvou pracovních dnů od objednávky, resp. prohlídky předmětu ocenění.

Cena: ZDARMA (cílem této služby je navázání dobré spolupráce)

ODHAD PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

Jedná se o odhad tržní hodnoty (obvyklé ceny) ke dni úmrtí zůstavitele, který je podkladem pro notáře při řízení o pozůstalosti. Předmětem odhadu může být jakákoliv nemovitost či spoluvlastnický podíl na nemovitosti, anebo družstevní podíl v bytovém družstvu. Ve většině případů jsem schopný odhad vypracovat do dvou pracovních dnů od objednávky, resp. prohlídky předmětu ocenění.

Cena: 1000 Kč + DPH (při předání klientovi)

ZNALECKÝ POSUDEK DLE CENOVÉHO PŘEDPISU

Znalecký posudek o ceně zjištěné (někdy též vyhláškový posudek či posudek s kulatým razítkem) je posudek vyhotovený soudem jmenovaným znalcem, který nejčastěji sloužil jako (nepovinná) příloha přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Jelikož však tato daň byla zákonem č. 386/2020 Sb. bez náhrady zrušena, v běžném obchodním styku se znalecký posudek prakticky přestal použivat, resp. používá se jako podklad při vypořádání společného jmění manželů nebo spoluvlastnictví, popř. při administrativním nebo účetním nakládání s nemovitým majetkem, anebo jako podklad pro soudní jednání.

Cena: individuální v závislosti na lokalitě a charakteru předmětu posouzení

DALŠÍ OBLASTI PORADENSTVÍ

V rámci realizace zakázky či samostatně zprostředkuji vypracování:

  • PENB - průkazu energetické náročnosti budovy
  • geometrického plánu pro rozdělení či scelení pozemků
  • pasportu stavby pro její dodatečnou kolaudaci či zápis do katastru
  • prohlášení vlastníka, kterým se dům rozdělí na vymezené jednotky
  • revize elektrických či plynových rozvodů a zařízení

Cena: individuální v závislosti na rozsahu práce

Bezplatně nabízím drobné telefonické či emailové konzultace. Pro své dobré jméno a pro dobrou pověst celého oboru.

Nabízím kvalitní služby. Ručím za kvalitní služby.
Pro více informací mě kontaktujte telefonicky, emailem nebo prostřednictvím formuláře v sekci kontakty.