Realitní kancelář, MaternaLogo - Realitní kancelář - Materna

Facebook Asociace realitních kanceláří ČR
"Služby, jaké si přejete."
Poskytuji kvalifikované poradenství založené na vlastní praxi a zkušenostech. Vypracuji nebo zprostředkuji vypracování všech typů odhadů a znaleckých posudků, geometrických plánů, prohlášení vlastníka, revizí, pasportů a podobně.

ODHAD TRŽNÍ HODNOTY

Odhad tržní hodnoty je písemná zpráva, v rámci které zjistím právní i věcný stav nemovitosti. Posoudím její stavebně technické parametry, atraktivitu a možnosti uplatnění na trhu. V závislosti na povaze předmětu ocenění je výsledná cena kombinací metody srovnávací, výnosové a nákladové. Kromě vlastního výstupu v podobě odhadu tržní hodnoty, získá klient i ucelený popis svého majetku, včetně obchodně relevantních souvislostí. Výhodou odhadu od realitní kanceláře je to, že zatímco odhadce tržní hodnotu pouze odhadne, realitní kancelář by měla být v případě potřeby schopná osvědčit svůj názor také na trhu, tedy nemovitost zobchodovat. Odhad tržní hodnoty klientovi předávám zpravidla do dvou pracovních dnů od prohlídky.

Poznámka: Cílem této služby je navázat kontakt a dobrou spolupráci. Odhad vypracuji i v případě, že klient chce znát pouze tržní hodnotu svého majetku a o jeho prodeji či pronájmu právě neuvažuje. Snažím se však zanechat dobrý dojem, aby se na mě klient mohl s důvěrou obrátit, pokud se v budoucnu pro jakoukoliv formu tržní realizace rozhodne.

Cena: 1000 Kč + DPH (při předání klientovi)

ODHAD PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

Odhad ceny obvyklé ke dni úmrtí zůstavitele, který je podkladem pro notáře při řízení o pozůstalosti. Ve většině případů jsem schopný odhad zpracovat a klientovi předat do 2 pracovních dnů od objednávky.

Cena: 1000 Kč + DPH (při předání klientovi)

ZNALECKÝ POSUDEK DLE CENOVÉHO PŘEDPISU

Znalecký posudek o ceně zjištěné (někdy též vyhláškový posudek či posudek s kulatým razítkem) je posudek vyhotovený soudem jmenovaným znalcem, který nejčastěji sloužil jako (nepovinná) příloha přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Jelikož však tato daň byla zákonem č. 386/2020 Sb. bez náhrady zrušena, v běžném obchodním styku se znalecký posudek prakticky přestal použivat, resp. používá se jako podklad při vypořádání SJM nebo spoluvlastnictví, popř. při administrativním nebo účetním nakládání s nemovitým majetkem, anebo jako podklad pro soudní jednání.

Cena: individuální v závislosti na lokalitě a charakteru předmětu posouzení

DALŠÍ OBLASTI PORADENSTVÍ

V rámci realizace zakázky nebo samostatně zajistím vypracování:

  • geometrického plánu pro rozdělení či scelení pozemků
  • pasportu stavby pro její dodatečnou kolaudaci či zápis do katastru
  • revize elektrických či plynových rozvodů a zařízení
  • prohlášení vlastníka, kterým se dům rozdělí na vymezené jednotky
  • PENB - průkaz energetické náročnosti budovy
  • kontrolu smluvní dokumentace, zejména zprostředkovatelských a tzv. rezervačních smluv

Cena: individuální v závislosti na rozsahu práce

Nabízím kvalitní služby. Ručím za kvalitní služby.
Pro více informací mě k
ontaktujte telefonicky, emailem nebo prostřednictvím formuláře v sekci kontakty.