Realitní kancelář, MaternaLogo - Realitní kancelář - Materna

Facebook Asociace realitních kanceláří ČR
"Služby, jaké si přejete."
Poskytujeme kvalifikované poradenství založené na vlastní praxi a zkušenostech. Vypracujeme nebo zprostředkujeme vypracování všech typů odhadů a znaleckých posudků, geometrických plánů, prohlášení vlastníka, revizí, pasportů a podobně.

TRŽNÍ ANALÝZA

Tržní analýza je určená všem zájemcům o prodej či koupi nemovitosti. Jedná se o zjednodušený odhad tržní hodnoty, v rámci kterého zjistíme právní i věcný stav nemovitosti, posoudíme její stavebně technické parametry, atraktivitu a možnosti uplatnění na trhu. Výstupem tržní analýzy je doporučení intervalu optimální prodejní či kupní ceny. Zpracovanou tržní analýzu jsme ve většině případů schopni klientovi předat do 2 pracovních dnů od prohlídky nemovitosti.

Cena: 1000 Kč + DPH (při předání tržní analýzy)

ODHAD PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

Odhad ceny obvyklé ke dni úmrtí zůstavitele, který je podkladem pro notáře při řízení o pozůstalosti. Ve většině případů jsme schopní odhad zpracovat a klientovi předat do 2 pracovních dnů od objednávky. 

Cena: 1000 Kč + DPH (při předání odhadu)

ZNALECKÝ POSUDEK DLE CENOVÉHO PŘEDPISU

Znalecký posudek o ceně zjištěné (někdy též vyhláškový posudek či posudek s kulatým razítkem) je posudek vyhotovený soudem jmenovaným znalcem, který nejčastěji sloužil jako (nepovinná) příloha přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Jelikož však tato daň byla zákonem č. 386/2020 Sb. zrušena, v běžném obchodním styku se znalecký posudek prakticky přestal použivat, resp. používá se jako podklad při vypořádání SJM nebo spoluvlastnictví, popř. při administrativním nebo účetním nakládání s nemovitým majetkem, anebo jako podklad pro soudní jednání.

Cena: individuální v závislosti na lokalitě a charakteru předmětu posouzení

DALŠÍ OBLASTI PORADENSTVÍ

V rámci realizace zakázky nebo samostatně zprostředkujeme vypracování:

  • geometrického plánu pro rozdělení či scelení pozemků
  • pasportu stavby pro její dodatečnou kolaudaci či zápis do katastru
  • revize elektrických či plynových rozvodů a zařízení
  • prohlášení vlastníka, kterým se dům rozdělí na vymezené jednotky
  • PENB - průkaz energetické náročnosti budovy
  • kontrolu smluvní dokumentace, zejména zprostředkovatelských a tzv. rezervačních smluv

Cena: individuální v závislosti na rozsahu práce

Nabízíme kvalitní služby. Ručíme za kvalitní služby.
Pro více informací nás k
ontaktujte telefonicky, emailem nebo prostřednictvím formuláře v sekci kontakty.