x

Realitní kancelář, MaternaLogo - Realitní kancelář - Materna

Facebook Asociace realitních kanceláří ČR
"Služby, jaké si přejete."
Máte zájem o některou z našich služeb? Zajímá Vás něco konkrétního nebo se potřebujete jenom poradit? Kontaktujte nás telefonicky, emailem nebo prostřednictvím formuláře.

Materna, realitní kancelář
Člen Asociace realitních kanceláří ČR

Dominik Materna
IČ 032 62 464
DIČ CZ8601223620
Bratislavská 1517/2
102 00  Praha 10 Hostivař

zapsaný v živnostenském rejstříku
spis. zn.: SZ ÚMČ P15 42640/2014

datová schránka: 7wku7tm

tel.: +420 602 228 236
email: info@maternovo.cz

www.maternovo.cz

Pracujeme v souladu se zákonem o realitním zprostředkování, etickým kodexem Asociace realitních kanceláří ČR a s respektem k osobním údajům a soukromí jednotlivce.

________________________________________________

Zákonná informace pro spotřebitele:

Pokud mezi spotřebitelem a podnikatelem dojde ke sporu, má spotřebitel ve smyslu zákona č. 378/2015 Sb., o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení je Česká obchodní inspekce.

Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.

GDPR - General Data Protection Regulation
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

Aplikujeme ve své praxi zásady ochrany osobních údajů, jak vyplývají z Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, s účinností od 25.5.2018. Osobní údaje shromažďujeme výhradně za účelem realizace zakázek, nikoliv pro zasílání nevyžádaných obchodních sdělení. Získaná osobní data nepředáváme žádné třetí osobě za úplatu ani bezplatně, s výjimkou subjektů, které se na realizaci zakázky přímo podílí (advokát, banka, účastníci obchodu). Osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu a uchováváme je po dobu, po kterou mohou být významné, resp. jak po nás požaduje zákon. Osobní údaje uchováváme elektronicky na zabezpečeném počítači, který je možno v případě odcizení vzdáleně vymazat, dále na dvoufázově zabezpečeném vzdáleném disku u společnosti Apple Inc., dále na serveru našeho správce domény a elektronické pošty, společnosti AiVision, s.r.o., a dále fyzicky na příslušných listinách, které jsou proti přístupu třetí osoby zabezpečené mechanicky.

Respektujeme soukromí jednotlivce a s osobními údaji, které nám jsou svěřeny, nakládáme tak, jako by se jednalo o naše vlastní.