Realitní kancelář, MaternaLogo - Realitní kancelář - Materna

Facebook Asociace realitních kanceláří ČR
"Služby, jaké očekáváte."
Udělejte první krok. O všechno ostatní se postarám.

Materna, realitní kancelář
Člen Asociace realitních kanceláří ČR

tel.: +420 602 228 236
email: info@maternovo.cz

datová schránka: 7wku7tm

Dominik Materna
certifikovaný realitní makléř

032 62 464
DIČ CZ8601223620
Bratislavská 1517/2
102 00  Praha 10 Hostivař

zapsaný v živnostenském rejstříku
spis. zn.: SZ ÚMČ P15 42640/2014

Jsem plátce DPH.

www.maternovo.cz

Pracuji v souladu se zákonem o realitním zprostředkování, etickým kodexem Asociace realitních kanceláří ČR a s respektem k osobním údajům a soukromí jednotlivce.

________________________________________________

GDPR - General Data Protection Regulation
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

Aplikuji ve své praxi zásady ochrany osobních údajů, jak vyplývají z Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, s účinností od 25.5.2018. Osobní údaje shromažďuji výhradně za účelem realizace zakázek, nikoliv pro zasílání nevyžádaných obchodních sdělení. Získaná osobní data nepředávám žádné třetí osobě za úplatu ani bezplatně, s výjimkou subjektů, které se na realizaci zakázky přímo podílí (advokát, banka, účastníci obchodu). Osobní údaje zpracovávám pouze v nezbytném rozsahu a uchovávám je po dobu, po kterou mohou být významné, resp. jak po mě požaduje zákon. Osobní údaje uchovávám elektronicky na zabezpečeném počítači, který je možno v případě odcizení vzdáleně vymazat, dále na dvoufázově zabezpečeném vzdáleném disku u společnosti Apple Inc., dále na serveru správce mé domény a elektronické pošty, společnosti AiVision, s.r.o., a dále fyzicky na příslušných listinách, které jsou proti přístupu třetí osoby zabezpečené mechanicky.

Naprosto a bezpodmínečně respektuji soukromí svých klientů a s osobními údaji, které jsou mi svěřeny nakládám tak, jako by se jednalo mé vlastní.

________________________________________________

Zákonná informace pro spotřebitele:

Pokud mezi spotřebitelem a podnikatelem dojde ke sporu, má spotřebitel ve smyslu zákona č. 378/2015 Sb., o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení je Česká obchodní inspekce.

Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.

 

Jméno


Kontakt


Text zprávy