x

Realitní kancelář, MaternaLogo - Realitní kancelář - Materna

Facebook Asociace realitních kanceláří ČR
"Služby, jaké si přejete."
Rychle a výhodně pro Vás zprostředkujeme prodej bytů, rodinných domů a pozemků, dále nemovitostí s komerčním a výnosovým potenciálem, a také družstevních podílů. Věnujte čas výběru realitní kanceláře a porovnejte naše služby.

PORADENSTVÍ & TRŽNÍ ANALÝZA

Respektujeme představu vlastníka o výši kupní ceny. Přesto v rámci přípravy prodeje bezplatně nabízíme vypracování tržní analýzy, ve které nemovitost posoudíme z hlediska právních vztahů, stavebně technických parametrů a možností uplatnění na trhu. Výstupem tržní analýzy je odhad kupní ceny, resp. doporučení nabídkové ceny.

MEDIAČNÍ SLUŽBY

Dosahujeme velmi dobrých výsledků při projednání dohody mezi spoluvlastníky nebo manžely, a to i v případě vážných osobních neshod nebo problémů v komunikaci. Součástí mediačních služeb je také koordinace účastníků ve fázi nabídky a při přípravě prodeje, a samozřejmě možnost zajištění oddělených jednání, včetně podpisů listin.

MARKETING & PREZENTACE

Nabídku svěřených nemovitostí provádíme souběžně prostřednictvím veřejné inzerce a cílené nabídky.

Vycházíme přitom z osvědčené praxe, že popis nemovitosti by měl být především gramaticky bezchybný, dále věcný, sdělný, avšak nikoliv příliš podrobný, bez citového zabarvení a hodnotících přívlastků, a také že by měl vyvolat i některé otázky, a tím i kontakt mezi zájemcem a realitní kanceláří. Fotodokumentace by měla být průkazná, technicky bezvadná, ale opět nikoliv přehnaně obsáhlá. Videoprohlídky a virtuální prohlídky naproti tomu ve své praxi nepoužíváme. Nejen, že takový způsob prezentace není pro každou nemovitost vhodný (a všem vlastníkům příjemný), ale hlavně z obchodního hlediska není žádoucí, aby si zájemce prošel celou nemovitost sám, bez doprovodu a komentáře makléře. Nikdy nelitujeme času na osobní prohlídku, při které můžeme využít svých zkušeností, abychom překonali případné obavy zájemce a vytvořili mu prostředí a podmínky pro učinění rozhodnutí nabízenou nemovitost koupit. Zavření okna prohlížeče s videoprohlídkou je naproti tomu až příliš snadné.

​Veřejně nemovitosti prezentujeme na nejnavštěvovanějších realitních portálech, přičemž inzerci pravidelně aktualizujeme a finančně podporujeme pro co nejlepší umístění v pořadí před konkurencí.

Cíleně nemovitosti nabízíme zájemcům ze své databáze. Dále tipujeme potenciální zájemce mimo vlastní evidenci podle lokality, možností využití a povahy konkrétní nemovitosti. Současně s tím realizujeme kampaň na sociálních sítích, lokální nabídku a případně další kroky, které si úspěšný prodej vyžádá.

Na přání také umíme zajistit tzv. diskrétní prezentaci, která spočívá v minimalizaci rizika, aby kdokoliv nabízenou nemovitost identifikoval bez předchozího kontaktu s realitní kanceláří, resp. aby prodej vzbudil nežádoucí pozornost v sousedství.

Prohlídky se zájemci zajišťujeme zcela samostatně, bez nutnosti účasti nebo aktivity prodávajícího.

KOMUNIKACE

Komunikace je základním předpokladem úspěšného obchodu. Proto komunikaci přikládáme velkou váhu a spatřujeme v ní jeden z hlavních přínosů spolupráce s realitní kanceláří:

  • telefonicky jsme k zastižení kdykoliv
  • na emaily reagujeme obratem
  • vždy plníme dohodnuté lhůty a termíny
  • časově jsme zcela flexibilní
     

PRÁVNÍ SLUŽBY ADVOKÁTA

Realizaci každého obchodu zajišťujeme na své náklady prostřednictvím advokátní kanceláře. Kromě smluvní dokumentace vyhotovuje advokátní kancelář také návrhy na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, a podle dohody poskytne další právní služby. Vždy s patřičnou zárukou.

ÚSCHOVA KUPNÍ CENY

Standardně na své náklady zajišťujeme úschovu kupní ceny u advokáta nebo notáře. Na přání účastníků obchodu jsou možné i jiné formy úschovy - v tom případě se na nákladech finančně podílíme.

ADMINISTRATIVNÍ A SPRÁVNÍ POPLATKY

V rámci realizace zakázek hradíme veškeré administrativní a správní poplatky, které s prodejem souvisí (pořízení opisů listin, ověření podpisů, poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, obchodní korespondence).

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Pokud prodávající nedisponuje průkazem energetické náročnosti budovy, zajišťujeme jeho vypracování v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, resp. podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov na své náklady.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás telefonicky, emailem nebo prostřednictvím formuláře v sekci kontakty.