x

Realitní kancelář, MaternaLogo - Realitní kancelář - Materna

Facebook Asociace realitních kanceláří ČR
"Služby, jaké si přejete."
Rychle a výhodně pro Vás zprostředkujeme prodej bytů, rodinných domů a pozemků, dále nemovitostí s komerčním a výnosovým potenciálem, a také družstevních podílů. Věnujte čas výběru realitní kanceláře a porovnejte naše služby.

PORADENSTVÍ & TRŽNÍ ANALÝZA

Respektujeme představu vlastníka o výši kupní ceny. Přesto bezplatně nabízíme vypracování tržní analýzy, ve které nemovitost posoudíme z hlediska právních vztahů, stavebně technických parametrů a možností uplatnění na trhu. Výstupem tržní analýzy je odhad kupní ceny, resp. doporučení nabídkové ceny, a také strategie, jak jí efektivně a v co nejkratší době docílit.

MARKETING & PREZENTACE

Ve většině případů jsme schopní dosáhnout dohody a složení zálohy již v průběhu prvního měsíce nabídky.

Při vlastní prezentaci vycházíme ze zásady, že jejím symslem není suplovat prohlídku, ale primárně zaujmout, dále podat zájemci věrný obraz a ochutnávku toho nejlepšího, co nemovitost nabízí, a také vyvolat i některé otázky, a tím zájem o kontakt.

Nikdy nelitujeme času na osobní schůzku a neusnadňujeme si práci virtuálními prohlídkami nebo video prohlídkami. Jednak tyto nástroje nejsou vhodné pro každou nemovitost a jednak ne každému prodávajícímu je takový způsob prezentace příjemný. Ale hlavně není žádoucí, aby si zájemce prošel celou nemovitost sám, bez asistence makléře. Vždy totiž hrozí, že se nějaký záběr nebo jen dílčí detail nabude zájemci na videu líbit nebo v něm vzbudí pochybnost, a aniž by měl makléř možnost podat patřičný komentář, zájemce zavře okno prohlížeče a jednání tak skončí dřív, než vůbec mohlo začít (a třeba vyústit v dohodu).

Naopak se nám v praxi velmi dobře osvědčuje pečlivě vybraná sada technicky bezvadných fotografií, v kombinaci s popisem na odpovídající odborné a slohové úrovni, bez citového zabarvení. Pravidelná aktualizace, finanční podpora pro lepší pořadí před konkurencí a v neposlední řadě zkušený makléř, který je vždy dostupný, vždy spolehlivý a vždy připravený profesionálně obsloužit každého zájemce - to je náš dlouholetý recept na úspěšný prodej a skvělá hodnocení klientů.

Nemovitosti, jejichž prodej nám je svěřen, standardně nabízíme na všech relevantních inzertních portálech. Dále provádíme cíelnou nabídku zájemcům, jejichž poptávku evidujeme, a dále zájemcům, jejichž poptávku evidují naši kolegové z Asociace realitních kanceláří ČR v rámci neveřejného systému spolupráce. Současně se také snažíme poptávku aktivně vyvolat. A to tím, že tipujeme potenciální zájemce mimo vlastní evidenci podle lokality, povahy a možností využití konkrétní nemovitosti. Prezentaci na sociálních sítích realizujeme formou velmi intenzivní, ale časově omezené kampaně (nemovitost se na sociálních sítích velmi rychle zprofanuje a okouká). A konečně nad prezentací svých nabídek neustále přemýšlíme a hledáme cesty, jak oslovit tu správnou skupinu zájemců.

Na přání také umíme zajistit tzv. diskrétní prezentaci, která spočívá v minimalizaci rizika, aby kdokoliv nabízenou nemovitost identifikoval bez předchozího kontaktu s realitní kanceláří, resp. aby prodej vzbudil nežádoucí pozornost, například v sousedství.

Prohlídky se zájemci zajišťujeme zcela samostatně, bez nutnosti účasti nebo aktivity prodávajícího.

KOMUNIKACE

Komunikace je základním předpokladem úspěšného obchodu. Proto komunikaci přikládáme velkou váhu a spatřujeme v ní jeden z hlavních přínosů spolupráce s realitní kanceláří:

  • telefonicky jsme k zastižení kdykoliv
  • na emaily reagujeme obratem
  • vždy plníme dohodnuté lhůty a termíny
  • časově jsme zcela flexibilní
     

MEDIAČNÍ SLUŽBY

Dosahujeme velmi dobrých výsledků při projednání dohody mezi spoluvlastníky nebo manžely, a to i v případě vážných osobních neshod nebo problémů v komunikaci. Součástí mediačních služeb je také koordinace účastníků ve fázi nabídky a při přípravě prodeje, a samozřejmě možnost zajištění oddělených jednání, včetně podpisů listin.

Stejně tak jsme schopní se dohodnout s případnými věřiteli, exekutory a podobně, a tím získat čas na pohodlný prodej za optimálních tržních podmínek, resp. ochránit své klienty před jakoukoliv formou nevýhodného prodeje, jakými jsou například výkup nemovitosti nebo nedobrovolná dražba.

PRÁVNÍ SLUŽBY ADVOKÁTA

Realizaci každého obchodu zajišťujeme na své náklady prostřednictvím advokátní kanceláře. Kromě smluvní dokumentace vyhotovuje advokátní kancelář také návrhy na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, a v případě potřeby poskytne další právní služby. Vždy s patřičnou zárukou.

ÚSCHOVA KUPNÍ CENY

Standardně na své náklady zajišťujeme úschovu kupní ceny u advokáta nebo notáře. Na přání účastníků obchodu jsou možné i jiné formy úschovy - v tom případě se na nákladech finančně podílíme.

ADMINISTRATIVNÍ A SPRÁVNÍ POPLATKY

V rámci realizace zakázek hradíme veškeré administrativní a správní poplatky, které s prodejem souvisí (pořízení opisů listin, ověření podpisů, poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, obchodní korespondence).

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Pokud prodávající nedisponuje průkazem energetické náročnosti budovy, zajišťujeme jeho vypracování v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, resp. podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov na své náklady.

PROVIZNÍ PODMÍNKY

Zprostředkovatelskou provizi ve výši 3 - 5 % účtujeme kupujícímu. To významně přispívá k oboustranné důvěře, transparentnosti, a tím hladkému průběhu obchodu. Zatímco kupující zná od počátku nejen celkovou přizovací cenu nemovitosti, a také její strukturu, prodávající inkasuje celou kupní cenu bez jakýchkoliv nákladů.

Navíc, jako jediní odpovídáme svým klientům za kvalitu služeb patřičnou smluvní pokutou (ve výši provize).

Nabízíme kvalitní služby. Ručíme za kvalitní služby.
Pro více informací nás knontaktujte telefonicky, emailem nebo prostřednictvím formuláře v sekci kontakty.